0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

استرس سنج محیطی فاکتور رسمی و یا فاکتور شرکتی

استرس سنج محیطی فاکتور شرکتی (WBGT Meter) برای سنجش دما، رطوبت و wbgt استفاده می شود. استرس سنج در مشاغل و حوزه های کاری مختلف به کار برده می شود. استرس سنج محیطی دیجیتال وسیله ای دقیق و مناسب جهت جلوگیری از افزایش بیش از اندازه دمای محیط  که به اندازه گیری مستقیم میانگین دما می پردازد. معمولا این دستگاه ها به صورت پراب سرخود و پراب مجزا بوده و برخی از مدلها قابلیت ثبت اطلاعات را نیز دارند. این دستگاه ها 3 سنسور بسیار قوی دارند و برای اندازه گیری پارامترهای دما در محیطهای بسته و باز کاربرد فراوان دارد.