0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

نویز فیلتر (EMI Filter) یا فیلترهای EMI یا فیلترهای تداخل الکترومغناطیسی که فیلترهای RFI یا فیلترهای تداخل فرکانس رادیویی نیز نامیده می شوند، دستگاه (مدار الکتریکی) هستند که نویز الکترومغناطیسی فرکانس بالا موجود در خطوط قدرت و سیگنال را کاهش می دهند. بسیاری از دستگاه های الکترونیکی دارای فیلتر برق ورودی می باشند که به صورت یک دستگاه جداگانه و یا به صورت تعبیه شده در مدار مورد استفاده قرار می گیرد. کارکرد فیلتر برق خروجی نیز بدین صورت است که فرکانس های الکترونیکی را که ممکن است با دستگاه های دیگر تداخل پیدا کند، کاهش می دهد.