0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

ویدئوبروسکوپ فاکتور رسمی یا فاکتور شرکتی

ویدئوبروسکوپ فاکتور رسمی (Borescope) که عموما به صورت ویدئو بروسکوپ نیز نوشته می شود جزیی از وسایل NDT (تجهیزات غیرمخرب) بوده که برای رویت و مشاهده مکان هایی که قابل دسترسی نمی باشند استفاده می شود مثل مخازن cng. معمولا بروسکوپ با توجه به طول کابل و قطر لنز انتخاب میشوند. از طرفی نوک لنزها مجهز به LED بوده که با توجه به تنظیم نور برای جاهای بسیار تاریک مورد استفاده قرار می گیرد. چرخش لنز 270 یا 360 درجه نیز از دیگر مشخصه دوربین های بازرسی چشمی می باشد. می توان گفت ویدئو اسکوپ Video Bore scope از ترکیب فایبر اسکوپ و بوراسکوپ تشکیل شده است. ویدئو بروسکوپ ها هم فیبرهای منسجم و انعطاف پذیر دارند و هم شامل پراب متحرک با قابلیت حرکت در 4 جهت هستند و بعضا تا 140 درجه زاویه دید دارند.