0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

ترموویژن فاکتور رسمی یا فاکتور شرکتی

ترموویژن و دوربین حرارتی فاکتور رسمی (Thermal Imager) دستگاهی است که می توان توسط آن، حرارت ساطع شده را با دقت بالایی اندازه گیری نمود. نقاط داغ اندازه گیری شده توسط ترموویژن به صورت طیف رنگی قرمزرنگ نشان داده می شود و هر چه دما خنک تر باشد این نقاط به سمت رنگ آبی متمایل تر است. کمپانی مختلفی در زمینه تولید و فروش دوربین حرارتی کار می کنند.