0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

لوکس متر (Luxmeter) دستگاهیست که قادر است شدت روشنایی محیط را اندازه گیری کند. نورسنج ها به صورت سنسور سرخود و یا سنسور مجزا طراحی می شود. برخی از دستگاه ها قابلیت ثبت کردن اعداد را در بازده های مختلف دارد. دیگر مشخصه ای که این دستگاه ها را از هم متمایز کرده است رنج کاریشان بوده که برخی قادر به اندازه گیری تا رنج 400000 لوکس را دارند. معمولا واحد نمایش برحسب کندل یا لوکس می باشد.