0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

دورسنج (Tachometer) دستگاهی است که برای اندازه گیری و سنجش دور موتورها، فن ها و وسایل دوار استفاده می شود. عموما برای دورسنجی سه تیپ دستگاه وجود دارد : لیزری، مکانیکی و استروبوسکوپ. اصول کار دورسنج لیزری با مارک کردن قطعه قابل اجرا می باشد. می بایست لیبل را روی محل چسبانده و سپس با رعایت فاصله تعیین شده این کارشدنی می باشد. اصول کار دورسنج مکانیکی بدین صورت است که سر مخروطی شکل را داخل شفت قرار داده و دور را اندازه گیری میکنیم. اصول کار استروبوسکوپ نیز بر تغییر فرکانس و هم فرکانسی می باشد.