0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

رطوبت سنج خاک (Soil Moisture Meter) ابزاریست که با آن می توان میزان نم خاک را اندازه گیری کرد. با فرو بردن میله داخل خاک این رطوبت قابل اندازه گیری است. این دستگاه ها یا به صورت پراب مجزا و یا پراب سرخود می باشد. البته برخی از موارد هم به صورت سنسور آنلاین بوده که می توان به صورت شبکه نیز متصل نمود ولی از قیمت بسیار بالایی برخوردارند.