0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

رطوبت سنج علوفه (Moisture Meter Fodder) که در بازار به آن رطوبت سنج یونجه هم می گویند قابلیت اندازه گیری میزان رطوبت علوفه و کود را دارد. بعضی از رطوبت سنج علوفه علاوه بر اندازه گیری رطوبت، قابلیت اندازه گیری دما جسم را نیز دارند. از طرفی این رطوبت سنج های دیجیتال به صورت پراب مجزا یا پراب سرخود نیز طراحی شده اند. روش کار رطوبت سنج علوفه بدین صورت است که در مدل های پراب مجزا بعد از وصل کردن پراب به دستگاه و در مدلهای پراب سرخود بلافاصله بعد از روشن کردن دستگاه می بایست سنسور بلند را داخل علوفه فرو کرده و میزان رطوبت آن را اندازه گیری کنیم.