0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

تستر کیفیت روغن (Cooking Oil) وسیله ایست جهت سنجش کیفیت روغن خوراکی با قابلیت سنجش درصد TPM روغن که پارامتر بسیار مهمی جهت ارزیابی میزان اکسید شدن روغن بر اثر حرارت است و در روغن های حیوانی و گیاهی است. توسط این دستگاه کیفیت سنج روغن می توان در مصرف روغن در رستوران ها، آشپزخانه ها و مراکز دیگر تهیه غذا به نحو محسوسی صرفه جویی کرد. بدین طریق که با اندازه گیری دمای روغن و سنجش مقدار TPM روغن های سرخ کردنی توسط این دستگاه، دمای روغن را همیشه در حدی که به نقطه اکسید شدن نرسد قرار میدهیم و به این صورت می توان از اکسید شدن و دفع بی مورد روغن های سرخ کردنی جلوگیری کرد.