0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

برای اندازه گیری میزان دما و رطوبت محیط و محل کار از دستگاهی به نام دماسنج و رطوبت سنج محیطی (Thermohygrometer) استفاده می شود. از لحاظ اقتصادی جز مقرون به صرفه ترین دستگاه های این گروه می باشد. از طرفی خطای دستگاهها زیاد بوده و برای موارد با حساسیت بالا کاربرد مناسبی ندارد. این دماسنج با توجه به سرعت پاسخ دهی پایین از درجه اهمیت کمتری نسبت به موارد مشابه برخوردار می باشد. این دستگاهها علاوه بر نمایش پارامترهای فوق ساعت را نیز نمایش میدهد. برخی از این دستگاه دارای سنسور خارجی یا اکسترنال هستند که برای اندازه گیری دمای اجسام نیز کاربرد بسزایی دارد.