0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

گوس متر (Gause Meter) که در اصطلاح صنعتی به آن میدان سنج هم می‌گویند دستگاهی است جهت اندازه گیری میدان مغناطیسی (electromagnetic field measurement). گوس متر می‌تواند میزان شدت را در یک جهت و یا در سه جهت x، y، ,z اندازه گیری نمایند. میدان الکترومغناطیسی با دو واحد تسلا (tesla meter) و گوس (Gauss Meter) قابل اندازه گیری می‌باشد. گوس متر و تستر میدان مغناطیسی مترهایی وجود دارند که می‌توانند میزان میدان مغناطیسی را در رنج‌های فرکانسی بالا یا پایین اندازه گیری نمایند. میزان و درجه تشعشعات که در ویدئو ترمینالها، فن ها، سیستم کنترل سیم کشی، خطوط برقی و … به کار رفته است را بسیار دقیق اندازه گیری کند. EMF مخفف “ELECTRO MAGNETIG FIELD” میدان الکترومغناطیسی می‌باشد و ELF مخفف “EXTREMELY LOW FREQUNCY” فرکانس بسیار پایین می‌باشد.