0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

قیمت مولتی متر کلمپی فاکتور رسمی یا فاکتور شرکتی

هدف از طراحی کلمپ آمپرمتر فاکتور رسمی یا شرکتی (Clamp Meter) برای اندازه گیری آمپرهای بالا می باشد. آمپرمترهای چنگکی به صورت ac و dc و نیز دیجیتال و آنالوگ طراحی می شوند. با توجه به اینکه کلمپ آمپرمتر برای جریان های بالا کاربرد دارد لذا زمانی که میخواهیم جریان مداری را اندازه گیری کنیم کافی است فک کلمپ متر را باز نموده و دور تنها یک رشته از سیم حامل جریان انداخته و سلکتور را روی رنج آمپر (در صورتی که رنج امپر را ندانیم بالاترین رنج انتخاب شود) مورد نظر قرار داده و نوع جریان ac و یا dc را انتخاب کرده و جریان را اندازه گیری کنیم.