0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

ترموکوپل و RTD دو نوع سنسور دما هستند که اساس کار هر کدام بدین صورت است. ترموکوپل (Thermocouple) یک حسگر تشخیص دمای ترموالکتریکی مداربسته شامل دو سیم ناهم‌جنس است، که در یک انتها به هم متصل شده‌اند. زمانی‌که دما در یک سمت با دما در سمت دیگر تفاوت داشته باشد یک جریان الکتریکی در مسیر برقرار می‌شود. به این پدیده اثر سیبک (Seebeck Effect) گفته می‌شود که اساس کار ترموکوپل‌ها می‌باشد. RTD نوعی حسگر دما است که دما را بر اساس اصل تغییر مقاومت مواد با دما اندازه‌گیری می‌کند. در عمل، جریان الکتریکی از میان یک قطعه فلزی (المان RTD یا مقاومت) واقع در نزدیکی سطح مورد نظر برای اندازه‌گیری دما عبور می‌کند. سپس مقدار مقاومت المان RTD توسط دستگاه اندازه‌گیری می‌شود. سپس مقدار مقاومت بر اساس ویژگی‌های مقاومتی المان RTD به دما تبدیل می‌شود.