0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

کیف حمل یک قطعه فیزیکی بوده که برای حمل دستگاه های الکترونیکی استفاده می شود. از این قطعه به نام Carrying Case نیز نام برده می شود.