0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

اکسیژن متر (Oxygen Meter) دستگاهی است برای اندازه گیری و سنجش میزان اکسیژن. بطور کلی دو مدل اکسیژن متر محلول و اکسیژن متر محیط داریم. روش کار با نمونه محیطی ساده است. پس از برداشتن درپوش سنسور می توانید اکسیژن موجود در هوا را اندازه گیری کنید. اما برای اندازه گیری do می بایست ابتدا غشای پراب را باز کرده و درون آن محلول ریخته (به صورتی که هیچ حبابی نداشته باشد) و بعد سرغشا را می بندید. حال دستگاه را روشن نموده و فرایند کالیبراسیون را انجام می دهید و منتظر می مانید عمل پلاریزاسیون انجام شود. این کار معمولا ده دقیقه ای به طول می انجامد. سپس داخل سیال فرو برده و میزان اکسیژن محلول را اندازه گیری میکنید. برای کالیبراسیون می بایست آن را در محیط کالیبره کنید. پیشنهاد می شود قبل از استفاده، دفترچه راهنما را مطالعه نمائید.