0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

کنداکتیویتی متر (Conductivity Meter) که در صنعت بعنوان ec متر نیز شناخته می شود برای سنجش میزان رسانایی آب استفاده می شود. واحد اندازه گیری ای سی متر و کنتاکتیوی متر معمولا به میکرو و یا میلی زیمنس بر سانتی متر می باشد. این دستگاهها به صورت قلمی، پرتابل و رومیزی طراحی می شوند. هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با نمک های رسانای موجود در مایع دارد و هر چه نمک های رسانا بیشتر باشد هدایت الکتریکی بیشتر می گردد.