0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

آنالایزر گاز فاکتور رسمی یا فاکتور شرکتی

آنالایزر گاز فاکتور رسمی یا شرکتی (Gas Analyzer) دستگاهی است که برای تعیین مقادیر کمی و کیفی ترکیبات مختلف گازی به کار می رود. نشت یاب گاز می تواند به صورت دستی یا خودکار عمل کند. به صورت معمول آنالایزر از طریق جذب گازها به صورت جداگانه و تشخیص آنها با استفاده از کنشگرهای مختلف (Agent)، گازها را آنالیز می کند. در بیشتر موارد، آنالایزر گاز (آنالیزور گاز) اطلاعات ترکیب گازها را به صورت عددی و گرافیکی نشان می دهد. گازسنج ها یا به صورت محیطی هستند و یا به صورت احتراق. دسته بندی دیگر این دستگاه ها بسته به نوع گاز است. کاربرد گازسنج محیطی برای گلخانه و ناشی از احتراق برای نیروگاه و کارخانجات سیمان می باشد.