0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

پارتیکل کانتر فاکتور رسمی یا شرکتی

پارتیکل کانتر فاکتور رسمی یا شرکتی (Particle Counter) که با نام غبارسنج هم نامیده می شود براساس کاربرد به 7 دسته تقسیم می شوند:1- پارتیکل کانتر معلق : دستگاهیست که در یک زمان علاوه بر شمارش ذرات معلق در هوا قادر به تشخیص آن ها نیز هست که معمولا برای اتاق های تمیز یا clean room استفاده می شود.2- ذره شمار مایعات : ابزاریست که برای تعیین کیفیت مایعات با استفاده از عبور مایع از طریق آن انجام می شود. از این دستگاه برای آزمایش کیفیت آب آشامیدنی و راه حل تمیز کردن آن ها استفاده می شود.3- شمارشگر ذرات جامد : از این دستگاه برای اندازه گیری ذرات خشک در کاربردهای صنعتی استفاده می شود.4- ذره شمار آئروسل5- پارتیکل کانتر از راه دور6- غبار سنج منیوفلد : در واقع ذره شمار اصلاح شده آئروسل قابل حمل می باشد که به یک سیستم نمونه توالی یابی متصل شده است.7- پارتیکل کانتر هندل : ذره شمار Handheld خود شامل پارتیکل کانترهای کوچکی است که براحتی قابل حمل و نقل و مورد استفاده می باشد.